Omdat het beter kan! Als het goed moet! Wanneer je dus over winkeltoegankelijkheid praat, (of hoteltoegankelijkheid, toegankelijkheid gebouwen etc.) dan houdt het niet op bij de voordeur!   Achter de voordeur is ook een ruimte die goed toegankelijk moet zijn om je klanten van dienst te kunnen zijn. Wanneer je een voordeur dan aanpast, zorg dat dit veilig gebeurd. Bij een pand leg je niet zomaar een recht oprijdplaatje neer, je draagt zorg voor een afbakening van de oprit of je laat de oprit aan alle zijden aflopen om zo min mogelijk gevaarlijke situaties te creëren.   Vaak worden er drempelhulpen (al dan niet goed bedoeld) neergelegd, die niet voldoen aan de eisen die er worden gesteld. (zie wetboek toegankelijkheid) Dit wordt zelfs gedaan in opdracht van gemeenten!   Als het goed moet! Praat vooral met deskundigen op het vakgebied: - De gebruiker - De ergotherapeuten - De Fysiotherapeuten - De WMO adviseur - De gespecialiseerde aannemer.   Als het goed moet! Professioneel gehandicapt........... Daar ga ik mijn werk van maken! gespecialiseerd in hulpmiddelen en toegankelijkheid woningen en winkels Door hier zelf gebruik van te maken, weten waar je over praat. Zou het wat worden? Door eigen ervaring met hulpmiddelen en er zelf van afhankelijk te zijn ben ik het visitekaartje van mijn eigen deskundigheid!  Gaan wij praten over toegankelijkheid? Dat is mijn motto! Voorbij de voordeur! Mag ik uw visitekaartje zijn?