Omdat het beter kan! Woning aanpassingen & Gebouwen Woning aanpassingen en gebouwen   Renovatie van woningen en (bedrijf's) gebouwen, zoals een winkel, hotel, restaurant, gemeentehuis of bedrijfspand is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de huisvestingsvraag van de komende eeuwen. De levensduur van gebouwen moet drastisch worden verlengd.   Kijken naar de aanpassingen voor kwetsbare burgers is nodig vanwege economische factoren en vergrijzing. Terwijl de gemeentelijke subsidies minder worden, worden de maatschappelijke vraagstukken groter en wordt er meer en vaker gekeken naar de winkeltoegankelijkheid, hoteltoegankelijkheid, gemeente kantoren en bedrijfspanden, maar ook een restaurant dient goed toegankelijk te zijn of een concertzaal.   Door de veranderende bevolkingssamenstelling hebben woningcorporaties een bijzondere taak. Er wordt veel gerenoveerd en hierbij wordt dan gekeken of de woningen ook beter "levensloop bestendig" kunnen worden gemaakt. Hierbij gaat het dus om de functionaliteit, maar ook de verduurzaming van het woningbestand.   De aandacht gaat hierbij uit naar individueel comfort in een veilige omgeving. Hier ligt een duidelijke rol voor de woningcorporaties!   Niet alleen ouderen hebben speciale woon wensen. Ook jong gehandicapten, mensen met psychische beperkingen of mensen in een rolstoel hebben een eigen behoefte. Een aangepast toilet, een trap lift, een in hoogte verstelbare keuken; het is per bewoner verschillend.   Door een goede communicatie tussen woningcorporaties, Verenigingen van Eigenaren (VvE's), de aannemer, maar ook gemeenten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en consulenten van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) kan een basis pakket gerealiseerd worden, waarna per individu een aanvullend pakket op maat gecreëerd worden.   Doordat wij op die behoefte willen inspelen, komt het gemeenschappelijke doel dichterbij: mensen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.   Wilt u meer informatie over aanpassingen, of wilt u technisch advies, informeert u dan naar de mogelijkheden.